Byt till Minutemailer

Om du använder något annat än Minutemailer för att skicka nyhetsbrev kommer här en enkel guide som visar hur du kan byta till Minutemailer.

Grönt ljus betyder kör!

Från Mailchimp

Mailchimp är ett avancerat verktyg för att jobba med nyhetsbrev, men det passar inte alla. Minutemailer har ett mer användarvänligt gränssnitt. Jobba snabbare, billigare och få mer gjort genom att använda Minutemailer.

 1. Logga in på MailChimp.
 2. Klicka på Lists fliken.
 3. Klicka på namnet på den lista du vill exportera.
 4. Klicka på Export List.
 5. Filen förbereds för nedladdning. När den är klar klicka på Export. Spara filen till dina dators skrivbord.
 6. Logga in på Minutemailer.
 7. Gå till dina Kontakter.
 8. Välj en lista eller skapa en ny lista.
 9. Klicka på Importera kontakter.
 10. Ladda upp din fil.
 11. Grattis! Nu är du redo att skapa och skicka mejl med Minutemailer.

Om din lista innehåller specialtecken, kan det hända att exporten inte visas korrekt i Excel. För att se specialtecken i Excel, använd en av dessa lösningar.

 • Ändra filändelsen från .csv till .txt, öppna sedan filen i Excel. När Excel frågar efter filtyp och teckenkodning, sätt den då till UTF-8.
 • Öppna CSV-filen i en textredigerare, och se till att textredigerarens inställningar är satta till UTF-8-kodning. Kopiera allt innehåll från textredigerare och klistra in den i ett tomt Excel-blad. Använd sedan Text-To-kolumner funktion i Excel att dela allt i kolumner.

Från Campaign Monitor

Campaign Monitor är också ett mer avancerat verktyg för att jobba med nyhetsbrev, men passar inte alla. Minutemailer har ett mer användarvänligt gränssnitt. Jobba snabbare, billigare och få mer gjort genom att använda Minutemailer.

 1. Logga in på Campaign Monitor.
 2. Öppna Lists and Subscribers.
 3. Klicka på ett list namn för att öppna listans detaljvy, klicka sedan på export länken.
 4. Använd Export menyn för att välja vilken typ av prenumeranter du vill ladda ned, till exempel, "Active Subscribers" only eller "All Subscribers."
 5. Välj den filtyp du föredrar: CSV eller tab-avdelad.
 6. Välj vilka prenumerant fält som du vill ta med.
 7. Klicka på Export Subscribers för att ladda ned filen.
 8. Logga in på Minutemailer.
 9. Gå till dina Kontakter
 10. Välj en lista eller skapa en ny lista.
 11. Klicka på Importera kontakter.
 12. Ladda upp din fil.
 13. Grattis! Nu är du redo att skapa och skicka mejl med Minutemailer.

Guider & tips

Starta gratis