Minutemailer och Livets Goda

Livets Goda är de fysiska tidningarna Livets Goda, Whisky & Bourbon samt Livets Goda Topp 20 – Sveriges Bästa Restauranger. Vid sidan om detta producerar de flertalet digitala specialtidningar inom området mat- och dryck, samt tillhörande hemsidor och sociala medier.

Hur jobbar ni med e-postmarknadsföring idag?

Vi arbetar frekvent med e-postutskick av olika slag, dels för att delge information men också för att uppmuntra personer att ta in en större del av det som vi erbjuder på våra plattformar.

Våra mejl har blivit en väldigt viktig del för att effektivt och snabbt kunna nå med information till våra läsare.

Hur ofta gör ni utskick?

Vi gör mellan 4-8 utskick i veckan, av olika slag till ett varierande antal kontakter varje gång, beroende på målgrupp.

Vad är det bästa med Minutemailer?

Produkten är lättnavigerad och servicen, när problem uppstår, är såväl personlig som snabb!

Besök Livets Goda på livetsgoda.se och boxtoppen.se

Starta gratis

Andra som använder Minutemailer