Tangentbordsgenvägar

I den visuella editorn kan du använda olika kombinationer av tangenter för att göra sånt som du normalt använder musen, en trackpad eller annan kontroll till.

På Windows och Linux använd “Ctrl + bokstav”. Mac använder “Command (⌘) + bokstav”.

  • Ctrl/⌘ + c = Kopiera
  • Ctrl/⌘ + v = Klistra in
  • Ctrl/⌘ + x = Klipp ut
  • Ctrl/⌘ + a = Välj allt
  • Ctrl/⌘ + b = Fetstil
  • Ctrl/⌘ + i = Kursiv
  • Ctrl/⌘ + u = Understruket
  • Ctrl/⌘ + z = Ångra
  • Esc = Stäng rutan/popup

Guides & How-to

Starta gratis