Varför kommer inte nyhetsbreven fram?

När du har skickat ett nyhetsbrev kan du under "Resultat" se hur det har gått för ditt utskick. Där förekommer också en del termer som kanske inte alltid är så enkla att förstå. Vi försöker förklara vad levererade, tappade och studsade mejl egentligen betyder.

Har du problem med att få dina mejl att nå fram?
Kan du inte se ditt mejl i inboxen? Fortsätt läs för att förstå vad som kan ha hänt.

Skickade mejl

Antal skickade mejl är antalet som du faktiskt valt att skicka mejl till. Detta inkluderar även kontakter som studsar eller visar sig vara ogiltiga. Det är kort sagt den målgrupp du valt under “Till” innan du trycker på Skicka.

Levererade mejl

Detta är antalet mejl som levererats till mottagarens epost-server. Det betyder inte att alla har öppnat eller ens fått de mejlen i sin inbox utan bara att mottagarens server har tagit emot mejlet. Vad som händer med mejlet avgörs sedan av mottagarens epost-server samt epost-klient (mejlprogram som t ex Outlook, Apple Mail eller Gmail). En del mejl blockas av servern men merparten kommer fram til epost-klienten som sedan sorterar in mejlen i rätt inkorg.

Saker som kan påverka leveransen är innehållet i ditt mejl inklusive länkar, SPF/DKIM/DMARC autentisering, domänens och epostaddressens rykte och hur andra mottagare reagerade på samma mejl.

LÄS MER: Hur du autentiserar din domän

Tappade mejl

Mejl som tappats beror antingen på att epostadressen tidigare studsat och vi nu har gett upp försöken att skicka till den mottagaren eller så kan det bero på att mottagaren tidigare har markerat dina utskick som skräp-post.

Öppnade mejl

Detta är de antal mejl som öppnats av mottagaren. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 15-25% öppningsfrekvens men kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång. Vissa epostklienter blockar mätning av öppnade mejl varför denna siffra ofta är lägre än egentligt antal öppnade mail.

TIPS: Pröva olika ämnesrader eller skicka på andra tider för att öka din öppningsfrekvens. Hur aktuella dina kontakter är spelar också roll för öppningsfrekvensen.

Klickade mejl

Antal av alla mottagare som fått nyhetsbrevet som klickat på en länk i det. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 2.5% klickfrekvens men kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

TIPS: Testa att jobba med tydligare uppmaningar, länkar och knappar i ditt utskick för att öka klickfrekvensen. Tänk på vilket sätt det gagnar mottagaren att klicka på en länk. Testa jobba med ett erbjudande.

Studsade mejl

Studsade mail beror antingen på ett tillfälligt eller permanent problem med att leverera mejlet till mottagaren. Det kan bero på att mejladressen inte längre finns eller är felaktig, att mottagarens mailbox är full, att epost-servern ligger nere eller att epost-servern som tar emot utskicket har hårda regler för spam som gör att mejlet inte tas emot.

Är det ett tillfälligt problem prövar vi oftast igen ett antal gånger, så de studsar som syns beror oftast på mer permanenta problem. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 0.5% studsar för större utskick men kan vara mycket högre om din kontaktlista är gammal eller du har köpt en lista med kontakter som inte valt att få mejl från dig.

Avregistrerade kontakter

Antal kontakter som har avregistrerats från din lista. I statistiken på ditt utskick är dessa vilka som manuellt har avregistrerat sig genom att klicka på avregistrera-länken i ditt mejl. Minutemailer sköter detta automatiskt så du behöver inte tänka på att lägga in en länk i dina mejl för avregistrering.

TIPS: Vill du undvika avregistreringar var noga med att inte skicka för många säljande mejl utan tänk på vad mottagaren vill läsa för något och vad de får ut av ditt utskick. Känns det som något positivt att få dina mejl eller är det mest jobbigt brus i inkorgen?

Mejl markerade som skräppost

Antal mottagare som har markerat ditt utskick som spam. Det är inte alla epostklienter som skickar tillbaka resultatet av en spam markering så denna kan vara lägre än verkligt antal men ger en indikation på om ditt innehåll tas emot av mottagaren på rätt sätt och om dina kontakter vill ha dina utskick.

TIPS: Får du många klagomål kan det vara värt att gå igenom din kontaktlista och ta bort gamla kontakter samt ändra innehållet i utskicket. Fundera också på om du ska göra en opt in kampanj och be dina kontakter aktivt berätta om de vill ha fortsatta utskick från dig.

LÄS MER: Hur du undviker skräpkorgen

Guider & tips

Börja skicka

Gratis konto. Obegränsat med kontakter. Inget kort behövs.